Słownictwo z podziałem na zawody!

Słownictwo z podziałem na zawody!

Niemiecki z podziałem na słownictwo tematyczne, wystarczy wybrać zawód i przyswajać nowe słówka i gramatykę! Czytaj dalej

Darmowe, autorskie lekcje!

Darmowe, autorskie lekcje!

W pełni ilustrowane lekcje języka niemieckiego wraz z wymową pojedynczych wyrazów oraz pełnych zdań! Czytaj dalej

Niemiecki dla wyjeżdżających za granicę oraz dla uczących się!

Niemiecki dla wyjeżdżających za granicę oraz dla uczących się!

Nie odkładaj nauki na później, zacznij już dzisiaj przygodę z językiem sąsiadów! Czytaj dalej

 

Category Archives: lekcje

Czasowniki modalne test sprawdzający

Zapraszam do sprawdzenie się ze znajomości czasowników modalnych:

Dla zapominalskich przypominam tabelkę z odmianą: http://niemieckidopracy.pl/lekcje/lekcja-15-czasowniki-modalne/czasowniki-modalne/ .

Czasowniki modalne

W języku niemieckim istnieje grupa czasowników zwanych modalnymi.
Czasowniki te kierują się innymi zasadami odmiany.

Najważniejsza zmiana: Formy trzeciej i pierwszej osoby liczby pojedynczej nie mają znanych nam końcówek i są identyczne.

Niemieckie czasowniki modalne to:

1. dürfen (mieć pozwolenie)
2. können (móc, umieć, potrafić)
3. mögen (lubić)
4. müssen (musieć)
5. sollen (mieć powinność, obowiązek)
6. wollen (chcieć)

dürfen – wyraża pozwolenie

Das darf man nicht tun (nie wolno tego robić)
Hier darf man parken. (tutaj można parkować)
Hier darf man nicht rauchen. (tutaj nie można palić)

können – wyraża możliwość bądź umiejętność

Ich kann nicht mehr vor Lachen (już nie mogę ze śmiechu)
Kannst du mir bitte helfen? (możesz mi pomóc?)
Ich kann es nicht ändern (nie mogę tego zmienić)
Ich kann nicht so lange warten. (nie mogę tak długo czekać)

mögen – wyraża upodobanie, w niektórych użyciach także możliwość, życzenie lub pragnienie

Ich mag’s kaum erwarten (nie mogę się doczekać)
Mögen Sie Fisch? (lubi Pani ryby?)
Was mag das wohl heißen? (co to ma znaczyć?)

müssen – wyraża konieczność bądź przymus (wewnętrzny lub zewnętrzny)

Das muss sein (to konieczne)
Ich muss immer um sieben Uhr aufstehen (muszę codziennie wstawać o 7)
Man muss nur auf diesen Knopf drücken (wystarczy nacisnąć ten guzik)

sollen – wyraża powinność bądź rozkaz, w niektórych użyciach także domniemanie

Sie sollen weniger Süßigkeiten essen. (Pani powinna jeść mniej słodyczy)
Was soll ich tun? (co powinnam zrobić?)
Soll ich auf dich warten? (czy mam na Ciebie czekać?)

wollen – wyraża chęć, zamiar

Ich wollte dich bitten mir zu helfen (chcę Cię prosić o pomoc)
Das Auto will nicht anspringen (samochód nie chce ruszyć)
Du musst nur wollen (musisz tylko chcieć)

Wygląd i charakter – słownictwo i quiz językowy

Dzisiaj czas na przymiotniki! Po nauce można sprawdzić się w quizie językowym klikając na obrazek poniżej:

Cechy charakteru w języku niemieckim:

eifersüchtig – zazdrosny
ironisch – ironiczny
kindisch – dziecinny
zynisch – cyniczny
zanksüchtig – skory do kłótni
zögerlich – niepewny
ideenarm – mało kreatywny
arrogant – arogancki
aufdringlich – natarczywy
aufgeregt – podenerwowany
aggressiv – agresywny
apathisch – apatyczny
nervös – nerwowy
oberflächlich – powierzchowny
ängstlich – strachliwy
eigenbrötlerisch – dziwaczny
eigennützig – wyrachowany
dünkelhaft – wyniosły
dickfellig – gróboskórny
distanziert – zdystansowany
distanzlos – bez dystansu
boshaft – złośliwy
wankelmütig – zmienny
brutal – brutalny
chaotisch -chaotyczny
egoistisch – egoistyczny
humorlos – bez humoru
bescheiden – skromny
charmant – szarmancki
cool – fajny
distinguiert – dystyngowany
diszipliniert – zdyscyplinowany
edel – prawy
edelmütig – wspaniałomyslny
effektiv – skuteczny
ehrgeizig – ambitny
ehrlich – szczery
eigenständig – samodzielny
gründlich – porządny
höflich – grzeczny, miły
heiter – pogodny
humorvoll – zabawny
idealistisch – idealistyczny
ideenreich – pomysłowy
konkurrent – konkurencyjny
kreativ – kreatywny
natürlich – naturalny
objektiv – objektywny
offen – otwarty
optimistisch – optymistyczny
waghalsig – ryzykancki
warmherzig – serdeczny, ciepły
witzig – dowcipny
zuverlässig – niezawodny

nett – miły
traurig – smutny
fleissig – pilny
hilfsbereit – pomocny
schüchtern – nieśmiały
faul – leniwy
ungeschickt – niezdarny
redselig – gadatliwy
schlampig – niechlujny
lustig – wesoły

 

Wygląd – Wie ist…? Jaki/Jaka jest….?


der Blonde – blondyn
der brünette Mann – brunet
blondes Haar – włosy blond
dunkles Haar – włosy ciemne
kurzhaarig – krótkowłosy
langhaarig – długowłosy
der Bart – broda
der Schnurrbart – wąsy
der Stoppelbart – zarost kilkudniowy
das Lächeln – uśmiech
der Teint – cera
die Haut – skóra                                                                                                                                                                                      

attraktiv – atrakcyjny
energielos – pozbawiony energii
blaß – blady
schmutzig – brudny
braun – brunatny
häßlich – brzydki
langbeinig – długonoga
wohlriechend – ładnie pachnący
kahl – łysy
abgezehrt – mizerny
vollschlank – o pełnych kształtach
sommersprossig – piegowanty
pickelig – przyszczaty
verschwitzt – przepocony
sportlich – wysportowany
gepflegt – zadbany
alt – stary
altmodisch – staromodny
auffällig – wyzywająca
elegant – elegancki
geschmacklos – bez gustu
geschmackvoll – gustowny
gutaussehend – przystojny
klein – mały, drobnej budowy
lässig nonszalancki
minderjährig małoletni
mittelgroß średniego wzrostu
modebewusst z wyczuciem mody
mollig przy kości
muskulös – umięśniony
schlank – szczupły
der Dickwanst – grubas

Sie sieht wie ein Vogelscheuche aus – ona wygląda jak strach na wróble
Er hat krumme Beine – on ma krzywe nogi
Sie hat keine Falten – ona nie ma zmarszczek
Er hat um die Augen – on ma podkrążone oczy
Sie hat eine Himmelfahrtsnase – ona ma zadarty nos
Sie hat zwei Zöpfe – Ona ma dwa warkocze
Er hat einen Schnurrbart – on ma brodę
Sie trägt kurze Haare – ona nosi krótkie włosy
Sie sieht wie ein Vogelscheuche aus – ona wygląda jak strach na wróble
Er ist in der Blüte der Jahre – on jest w kwiecie wieku

Nie zapomnijcie wypełnić testu:

http://niemieckidopracy.pl/courses/wyglad-i-charakter/quiz/wyglad-i-charakter/

Tabelka czasowników nieregularnych po niemiecku. Test

 

Tabela czasowników nieregularnych w języku niemieckim + test sprawdzający.

Jeżeli jesteś pewien, że doskonale znasz tabelkę i niestraszne Ci czasowniki niemieckie sprawdź się od razu w teście:

Kliknij na obrazek, aby rozpocząć test:

Infinitiv

Präteritum
Partizip II

Polski

backen buk gebacken piec
beginnen begann begonnen zaczynać
bieten bot geboten oferować
bitten bat gebeten prosić
bleiben blieb geblieben zostać, pozostać
brechen brach gebrochen łamać
bringen brachte gebracht przynosić
denken dachte gedacht myśleć
dürfen durfte gedurft móc
essen gegessen jeść
fahren fuhr s.gefahren jeździć
fallen fiel gefallen upadać, spadać
fangen fing gefangen łapać, łowić
finden fand gefunden znaleźć
fliegen flog s.geflogen latać
geben gab gegeben dawać, udzielać
gehen ging s.gegangen iść
halten hielt gehalten trzymać
haben hatte gehabt mieć
hängen hing gehangen wieszać
heben hob gehoben podnosić
heißen hieß geheißen nazywać się
helfen half geholfen pomagać
kennen kannte gekannt znać
kommen kam gekommen pochodzić
können konnte gekonnt umieć, potrafić
lassen ließ gelassen zostawiać
laufen lief s.gelaufen biec
leihen lieh geliehen pożyczać
lesen las gelesen czytać
liegen lag gelagen leżeć
mögen mochte gemocht lubić
müssen mußte gemußt musieć
nehmen nahm genommen brać
nennen nannte genannt wymieniać
scheinen schien geschienen świecić
schlafen schlief geschlafen spać
schließen schloß geschlossen zamykać
schreiben schrieb geschrieben pisać
schwimmen schwamm s.geschwommen pływać
sehen sah gesehen widzieć
sein war s.gewesen być
singen sang gesungen śpiewać
sitzen saß gesessen siedzieć
sollen sollte gesollt powinno się
sprechen sprach gesprochen mówić
stehen stand gestanden stać
steigen stieg s.gestiegen wchodzić
sterben starb s.gestorben umierać
tragen trug getragen nosić
treffen traf getroffen spotkać
treiben trieb getrieben doprowadzać
treten trat getreten podchodzić
trinken trank getrunken pić
tun tat getan robić
vergessen vergaß vergessen zapomnieć
verlieren verlor verloren gubić
wachsen wuchs s.gewachsen rosnąć
waschen wusch gewaschen myć
werden wurde s.geworden stawać się
werfen warf geworfen rzucać
wiegen wog gewogen warzyć
wissen wuße gewußt wiedzieć
wollen wollte gewollt chcieć
ziehen zog gezogen ciągnąć

Warunki pracy w języku niemieckim

Warunki pracy – Arbeitsbedingungen

Poniżej dodaję przydatne pytania i odpowiedzi dotyczące podjęcia pracy w Niemczech bądź w firmie niemieckojęzycznej.

Jakie są godziny pracy w firmie? Wie ist die Arbeitszeit bei der Firma?
O której zaczynam? Um wie viel Uhr fange ich an?
O której kończę? Um wie viel Uhr habe ich Feierabend?
Pracuje Pani/Pan 40 godzin w tygodniu. Sie arbeiten 40 Stunden in der Woche.


Czy potrzebuję pozwolenie na pracę? Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
I gdzie dostanę takie pozwolenie na pracę? Und wo bekomme ich diese Arbeitserlaubnis?
Kiedy dostanę pieniądze? Wann bekomme ich das Geld?
Czy pieniądze są przelewane do banku? Wird das Geld auf die Bank überwiesen?
Pracujesz od  – do Du arbeitest von… bis…
Czy są nadgodziny? Gibt es Überstunden?


Ile urlopu mi przysługuje? Wie viel Urlaub steht mir zu?
Czy to jest płatny urlop? Ist das bezahlter Urlaub?
Dostanę ubezpieczenie? Bekomme ich eine Versicherung?
Na jak długi okres czasu jest umowa? Für wie lange ist der Vertrag?
Kiedy podpiszemy umowę? Wann unterschreiben wir den Vertrag?
Czy przedłużymy umowę? Werden wir den Vertrag verlängern?
Chciałbym/Chciałabym niestety rozwiązać umowę. Ich möchte leider den Vertrag kündigen.
Jaka jest stawka godzinowa? Wie ist der Stundenlohn?
Ile wynosi pensja miesięczna? Wie ist das Monatsgehalt?
praca “na czarno” Schwarzarbeit

Poruszanie się po biurze

Kierunki w języku niemieckim:

Pomocne określenia:

Im ersten Stock – na pierwszym piętrze

Im zweiten Stock – na drugim piętrze

Im dritten Stock – na trzecim piętrze

Im vierten Stock – na czwartym piętrze

Im Erdgeschoss – na parterze

Entschuldigung, wo ist das Büro? – przepraszam, gdzie jest biuro?

Sein Büro ist im zweiten Stock. Vom Empfang aus gehen Sie zwei Treppen hoch. Wenn Sie oben Sind, sehen Sie seine Tür schon vor sich.

Przed recepcją proszę iść dwie klatki schodowe do góry. Kiedy będzie Pan u góry, drzwi będą przed Panem.

Wie komme ich zur Abteilung… ( für Öffentlichkeitsarbeit) ? – jak dojdę do oddziału (public relation)? 

Gehen Sie nach unten ins Erdgeschoss, dann links, um die Ecke, den Gang entlang und es ist dritte Tür rechts. –Proszę iść w dół, na parter i potem w lewo, za rogiem idąc wzdłuż zobaczy Pan trzecie drzwi po prawej stronie.

Wo ist der….? – gdzie jest…?

Gehen Sie nach rechts, zur Treppe. Dort gehen Sie links, dann geradeaus bis zum Ende. Sie sehen (die Abteilung) auf der linken Seite.

Proszę iść na prawo, do schodów. Tam proszę skręcić w lewo, potem prosto, aż do końca. Zobaczy Pan/i (dział) po lewej stronie.

 

 

Niemiecki do pracy

Niemiecki do pracy: Rozmowy kwalifikacyjne:

Przykładowe zwroty pomocne na rozmowach o pracę w języku niemieckim: pracodawca-pracownik:

Chciałbym zadać kilka pytań. Ich möchte ein paar Fragen stellen.
Dlaczego stara się Pan/Pani o pracę akurat u nas? Warum bewerben Sie sich gerade bei uns?
Chcę zarobić więcej pieniędzy na utrzymanie. Ich möchte mehr Geld für meinen Lebensunterhalt verdienen.
Chcę mieszkać w Niemczech. Ich will in Deutschland wohnen.
W czym jest Pan dobry? Worin sind Sie gut?
Szybko się uczę. Ich lerne schnell.
Jestem ekspertem w… Ich bin Experte in…
Jestem punktualny. Ich bin pünktlich.
dyspozycyjny – flexibel
pilny– fleißig
rzetelny/odpowiedzialny- zuverlässig
odporny na stres – unempfindlich gegen Stress
towarzyski – gesellig
Mam dobry kontakt z ludźmi. Ich bin kontaktfreudig.


Proszę podaj 3 swoje mocne i słabe strony. Nennen Sie drei Ihrer Stärker und Schwächen
Mogę pracować długo/w weekendy/nocą. Ich kann lange/am Wochenende/nachts arbeiten.
Czego się pan/pani oczekuje od tej pracy? Was erwarten Sie?
Spodziewam się pracy na cały etat/na pół etatu Ich erwarte einen Vollzeitjob/ Halbtagsstelle.
Czym się pan/pani interesuje? Wofür interessieren Sie sich?
Interesuję się sportem – Ich interessiere mich für Sport


Jakie są pana/pani kwalifikacje? Welche Qualifikationen haben Sie?
Mam dyplom z… Ich habe ein Diplom in…
Zdałem maturę. Ich habe das Abitur bestanden.
Skończyłem/skończyłam uniwersytet – Ich habe einen Universitätsabschluss
Mam tytuł licencjata/magistra z ekonomii. Ich habe ein Lizenziat/Magister in Wirtschaftslehre.
Mam tytuł magistra/Inżyniera marketingu. Ich habe den Magister/Ingenieur in Marketing.
Ukończyłem/ukończyłam kurs… Ich habe einen Kurs absolviert.


Mam prawo jazdy. Ich habe den Führerschein.
Mam świadectwo ukończenia… Ich habe ein Zertifikat in…
Jakie zna pan/pani języki obce? Welche Sprachen sprechen Sie?
Mówię płynnie po angielsku. Ich spreche fließend Englisch.
Mówię trochę po rosyjsku. Ich spreche ein wenig Russisch.
Znam podstawy niemieckiego. Ich habe Grundkenntnisse in Deutsch.
Czy ma pan/pani jakieś doświadczenie? Haben Sie Erfahrung?
Mam duże doświadczenie. Ich habe viel Erfahrung.
Pracowałem/pracowałam wcześniej jako nauczyciel. Ich habe früher als Lehrer gearbeitet.
Pracowałem/pracowałam na tym stanowisku przez trzy lata. Ich habe auf diesem Posten drei Jahre gearbeitet.

Wyrażanie emocji, odczuć, wątpliwości po niemiecku

Emocje, odczucia, słowa otuchy i wdzięczności po niemiecku

W dzisiejszej lekcji wyrażenia przydatne wszystkim, którym czasem brakuje słownictwa, gdy chcemy za coś podziękować, pocieszyć kogoś, wyrazić jakieś emocje na wypowiedź naszego niemieckojęzycznego rozmówcy.

Wyrażenie zamiaru w języku niemieckim:

Nichts zu danken – nie ma za co

Keine Ursache – nie ma sprawy

Macht nichts– nic nie szkodzi

Vielen Dank fur Ihre Gastfreundschaft – dziękuję za gościnę

Das war nicht so gemeint – Tego nie miałam/em na myśli

Das war wirklich keine Absicht! – to było naprawdę niechcący!

Nehmen Sie es mir bitte nicht übel! – proszę nie mieć mi tego za złe!

Da habe ich mich vertan. – pomyliłam/em się

Wie kann ich das wieder gutmachen? – jak mogę to naprawić?

 

Wyrażenie zaskoczenia po niemiecku:

Das überrascht mich! – zaskakujące!

Das ist aber eine Überraschung! – to dopiero niespodzianka!

Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet… – z tym się w ogóle nie liczyłam/em…

Und ich dachte immer… – a ja zawsze myślałam/em…

Unglaublich! – Nie do wiary!

Das ist ja enorm! – to niesamowite!

 

Wyrażenia słów pocieszenia w języku niemieckim:

 

Es wird schon nicht so schlimm sein! – nie będzie tak źle!

Das kann doch jedem mal passieren! – każdemu może się zdarzyć!

Keine Sorge! – nie martw się!

Das wird schon klappen! – Wszystko będzie dobrze!

Keine Panik! – nie wpadaj w panikę!

Das wirst du schon schaffen! Na pewno dasz sobie radę!

Ich kann mit dir mitfühlen! – Współczuję Ci!

 

Wyrażanie empatii po niemiecku:

Das ist nicht fair! – to nie fair!

So ein Pech! – taki pech!

So eine Unverschämtheit! – co za bezczelność!

Wie unangenehm! – naprawdę niefajnie, nieprzyjemnie!

Das ist ja furchtbar! – to straszne!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak tworzyć tryb rozkazujący w języku niemieckim?

Budowa trybu rozkazującego:

Tryb rozkazujący w języku niemieckim podobnie jak w polskim wyraża rozkaz, wezwanie lub prośbę skierowaną do kogoś.

Ta forma często przydaje się w różnych sytuacjach dnia codziennego. Jak więc budujemy ten tryb? Nie jest to skomplikowane wystarczy poznać kilka prostych zasad: 

  1. Tworząc tryb rozkazujący przypominamy sobie odmianę czasowników przez osoby: http://niemieckidopracy.pl/category/lekcje/lekcja-4-budowa-zdan/

  2. Potrzebna nam będzie druga forma czasownika „du”. – Ty

  3. Pozbywamy się zaimka osobowego „du” i końcówki „st”

Jak to wygląda na przykładach?

Wyjątki!: Czasami Imperativ 2 os. l. poj. ma końcówkę „-e”. Zasada ta dotyczy dłuższych czasowników, zazwyczaj odmienianych nieregularnie, których temat kończy się na „-t”, „-d”, „-ig” oraz grupy spółgłoskowe, w których ostatnią głoską jest „m” lub „n”.

du wartest – warte! – poczekaj!
du antwortest – antworte! – odpowiedz!
du zeichnest – zeichne! – narysuj!

Jak sami widzicie powyżej ↑ ciężko byłoby – nawet w samej wymowie stworzyć dla tych czasowników tryb rozkazujący – więc dodajemy „- e”.

A jak wygląda tworzenie trybu rozkazującego w liczbie mnogiej?

Tryb rozkazujący 1 i 3 osoby liczby mnogiej tworzymy poprzez zamianę miejscami zaimka oraz odmienionej formy czasownika.

I została nam jeszcze druga forma liczby mnogiej!

Czasowniki rozdzielnie złożone, np aufstehen (wstawać), zumachen (zamykać) odmieniają się w następujący sposób:
Przedrostek rozdzielny przerzucamy na koniec zdania:

czasownik: zumachen – zamykać
Mach zu! – zamknij!

Np.
Mach  das Fenster zu! – zamknij okno!

Machen Sie bitte das zu! – proszę to zamknąć!

Mach die Tur zu! – zamknij drzwi!

Poniżej inne przykłady użycia trybu rozkazującego!:

Infinitiv du (Ty) ihr (Wy) Sie (Pan, Pani)
legen
(kłaść)
Leg(e)!
(Połóż!)
Legt!
(Połóżcie!)
Legen Sie!
(Niech Państwo położą!)
trinken
(pić)
Trink(e)!
(Wypij!)
Trinkt!
(wypijcie!)
Trinken Sie!
(Niech Państwo wypiją!)
fahren
(jechać)
Fahr(e)!
(Jeźdź!)
Fahrt!
(jeździjcie!)
Fahren Sie!
(Niech Państwo jadą!)
sprechen
(mówić)
Sprich!
(powiedz!)
Sprecht!
(powiedzcie!)
Sprechen Sie!
(Niech Państwo powiedzą!)
essen
(jeść)
Iss!
(Jedz!)
Esst!
(Jedzcie!)
Essen Sie!
(Niech Państwo jedzą!)
nehmen
(brać)
Nimm!
(Weź!)
Nehmt!
(Bierzcie!)
Nehmen Sie!
(Niech Państwo wezmą!)

 

Rozmowy telefoniczne w języku niemieckim

 

Prowadzenie rozmów telefonicznych po niemiecku

Poniżej przydatne zwroty do prowadzenia rozmów telefonicznych po niemiecku:

♥ Rozpoczynanie rozmowy telefonicznej:

 

Hallo! Mein Name ist Kowalski – Halo! nazywam się Kowalski

Hier spricht Thomas Kowalski, guten Tag! – Z tej strony Tomasz Kowalski, dzień dobry!

Kowalska, am Apparat. – Kowalska przy telefonie.

Könnte ich bitte mit Herrn/Frau…. sprechen? – mogę rozmawiać z Panem/Panią…

Mit wem spreche ich? – z kim rozmawiam?

Was kann ich für Sie tun? – w czym mogę Panu pomóc

 

♣ Proszę chwilkę poczekać…

 

Moment, ich verbinde – chwileczkę, łączę

Bleiben Sie bitte am Apparat – proszę chwileczkę poczekać

 

♦ Pomyłka

 

Entschuldigung, ich habe mich verwählt – przepraszam, pomyliłam numer

Sie haben Sie falsche Nummer – Pan pomylił numer telefonu

 

♣ Gdy szef jest nieobecny…

 

Tut mir Leid, Herr Kowalski hat Urlaub – przykro mi, pan Kowalski jest na urlopie

Herr Kowalski ist leider gerade in einer Besprechung – Pan Kowalski jest niestety właśnie na spotkaniu

 

♥ Prośba o powtórzenie

 

Die Verbindung ist sehr schlecht… – połączenie jest słabe

Würden Sie den Namen/die Adresse noch einmal wiederholen? – mógłby Pan/Pani jeszcze raz powtórzyć nazwisko/adres?

Vielen Dank auf Wiederhören! – dziękuję, do usłyszenia!

 

♠ Zostawianie wiadomości

 

Soll ich Herrn/Frau etwas ausrichten? – czy mógłbym coś przekazać Panu/Pani…

Richten Sie ihm/ihr… – proszę mu/jej przekazać…

Gut, das habe ich notiert – dobrze, już notuję

Kann Herr Kowalski zurückrufen? – Czy Pan Kowalski mógłby oddzwonić?