Słownictwo z podziałem na zawody!

Słownictwo z podziałem na zawody!

Niemiecki z podziałem na słownictwo tematyczne, wystarczy wybrać zawód i przyswajać nowe słówka i gramatykę! Czytaj dalej

Darmowe, autorskie lekcje!

Darmowe, autorskie lekcje!

W pełni ilustrowane lekcje języka niemieckiego wraz z wymową pojedynczych wyrazów oraz pełnych zdań! Czytaj dalej

Niemiecki dla wyjeżdżających za granicę oraz dla uczących się!

Niemiecki dla wyjeżdżających za granicę oraz dla uczących się!

Nie odkładaj nauki na później, zacznij już dzisiaj przygodę z językiem sąsiadów! Czytaj dalej

 

Category Archives: lekcja 5 czasowniki “być” i “mieć”

Odmiana czasowników “haben” i “sein”

Czasowniki posiłkowe haben (mieć) i sein (być) pełnią istotną funkcję w budowie zdań w języku niemieckim.

Chyba nie muszę przekonywać, że bez znajomości podstawowych czasowników w języku niemieckim niewiele będziemy w stanie powiedzieć.

Czasowniki być i mieć występują bardzo często, zarówno w czasie teraźniejszym, jak i odgrywają ogromną wagę w czasie przeszłym. Ale o tym już w kolejnych lekcjach. Czym szybciej przyswoimy sobie ich odmianę tym szybciej nabędziemy umiejętność swobodnej komunikacji po niemiecku. A przecież o to właśnie nam chodzi! Uwaga! odmiana jest nieregularna!

Odmiana sein ( być)

Przykłady użycia:

      Ich bin Agathe - Jestem Agata
      Du bist sehr nett - Jesteś bardzo miły!
      Er ist krank, aber sehr faul! On jest chory, ale bardzo leniwy
      Sie ist dumm! Ona jest głupia!

Odmiana haben (mieć)

Przykłady użycia:

      Sie hat eine Katze - Ona ma kota
      Er hat ein neues Auto - On ma nowy samochód
      Wir haben viel Geld! - Mamy dużo pieniędzy!
      Er hat einen Bruder! - On ma brata!

 

Pamiętajmy, że wszystkie rzeczowniki piszemy w języku niemieckim z dużej litery!

Przećwiczmy!

Wstaw czasownik mieć “haben” w odpowiedniej formie!
1. Ich_____ ein Buch.  (ja mam książkę)
2. Wir_____ viel Arbeit. (my mamy dużo pracy)
3. _____ ihr jetzt Deutsch?  (Czy macie teraz niemiecki?)
4. Ola_____ eine Katze.  (Ola ma kota)
5._____ du einen Freund? (Masz przyjaciela?)
6. Die Oma_____ Blumen. (Babcia ma kwiaty)

Odpowiedzi: 1. habe, 2. haben, 3. habt, 4. hat, 5. hast, 6. hat

Wstaw czasownik mieć “sein” w odpowiedniej formie!

1. Ich _____ krank. (Ja jestem chory)
2. Ania _____ sehr schön. (Ania jest bardzo ładna)
3. Sie ______ klein und blond. (Ona jest niska i jest blondynką)
4. Thomas______ Arzt. (On jest lekarzem)
5. Meine Mutter _____ Lehrerin. (Moja mam jest nauczycielką)
6. Wir _____ noch jung! (My jesteśmy jeszcze młodzi)

Odpowiedzi: 1. bin, 2. ist, 3. ist, 4. ist, 5. ist, 6. sind