Słownictwo z podziałem na zawody!

Słownictwo z podziałem na zawody!

Niemiecki z podziałem na słownictwo tematyczne, wystarczy wybrać zawód i przyswajać nowe słówka i gramatykę! Czytaj dalej

Darmowe, autorskie lekcje!

Darmowe, autorskie lekcje!

W pełni ilustrowane lekcje języka niemieckiego wraz z wymową pojedynczych wyrazów oraz pełnych zdań! Czytaj dalej

Niemiecki dla wyjeżdżających za granicę oraz dla uczących się!

Niemiecki dla wyjeżdżających za granicę oraz dla uczących się!

Nie odkładaj nauki na później, zacznij już dzisiaj przygodę z językiem sąsiadów! Czytaj dalej

 

Category Archives: lekcja 15 czasowniki modalne

Czasowniki modalne

W języku niemieckim istnieje grupa czasowników zwanych modalnymi.
Czasowniki te kierują się innymi zasadami odmiany.

Najważniejsza zmiana: Formy trzeciej i pierwszej osoby liczby pojedynczej nie mają znanych nam końcówek i są identyczne.

Niemieckie czasowniki modalne to:

1. dürfen (mieć pozwolenie)
2. können (móc, umieć, potrafić)
3. mögen (lubić)
4. müssen (musieć)
5. sollen (mieć powinność, obowiązek)
6. wollen (chcieć)

dürfen – wyraża pozwolenie

Das darf man nicht tun (nie wolno tego robić)
Hier darf man parken. (tutaj można parkować)
Hier darf man nicht rauchen. (tutaj nie można palić)

können – wyraża możliwość bądź umiejętność

Ich kann nicht mehr vor Lachen (już nie mogę ze śmiechu)
Kannst du mir bitte helfen? (możesz mi pomóc?)
Ich kann es nicht ändern (nie mogę tego zmienić)
Ich kann nicht so lange warten. (nie mogę tak długo czekać)

mögen – wyraża upodobanie, w niektórych użyciach także możliwość, życzenie lub pragnienie

Ich mag’s kaum erwarten (nie mogę się doczekać)
Mögen Sie Fisch? (lubi Pani ryby?)
Was mag das wohl heißen? (co to ma znaczyć?)

müssen – wyraża konieczność bądź przymus (wewnętrzny lub zewnętrzny)

Das muss sein (to konieczne)
Ich muss immer um sieben Uhr aufstehen (muszę codziennie wstawać o 7)
Man muss nur auf diesen Knopf drücken (wystarczy nacisnąć ten guzik)

sollen – wyraża powinność bądź rozkaz, w niektórych użyciach także domniemanie

Sie sollen weniger Süßigkeiten essen. (Pani powinna jeść mniej słodyczy)
Was soll ich tun? (co powinnam zrobić?)
Soll ich auf dich warten? (czy mam na Ciebie czekać?)

wollen – wyraża chęć, zamiar

Ich wollte dich bitten mir zu helfen (chcę Cię prosić o pomoc)
Das Auto will nicht anspringen (samochód nie chce ruszyć)
Du musst nur wollen (musisz tylko chcieć)